Dennis Hes
Thumb new template.jpg

Case: Redesign Menzis app

Uit onderzoek blijkt dat 30% van de Nederlanders jaarlijks van zorgverzekeraar verandert. Het kost zeven keer meer om een nieuwe klant binnen te halen dan te behouden. Customer loyalty ligt hieraan ten grondslag.

Met een redesign wilde ik zien of ik die conversie kon maken door customer loyalty te verhogen en daarmee de kosten om nieuwe klanten binnen te halen te verlagen.

UX Research

UX Research

Op basis van alle reviews in de App Store, Google Play en social media heb ik de meest voorkomende pijnpunten gecategoriseerd en persona's en een customer journey gemaakt.

1466192136094.jpeg
Feature/pain matrix

Feature/pain matrix

Om te bepalen welke features belangrijk waren voor de business en welke pijnpunten het eerst opgelost moesten worden heb ik een feature/pain matrix gebruikt om dit inzichtelijk te maken.

1466192142393.jpeg
1466396444485.png
1466945511388.jpeg
1466945591829.jpeg
Evaluatie

Evaluatie

Na een eenvoudig prototype te hebben gebouwd in InVision heb ik mijn case voorgelegd aan Menzis. Een product manager gaf toen telefonisch te kennen mijn case te willen gebruiken voor een toekomstig redesign.