Dennis Hes
Mockup NDA square gradient.jpg

Design Pitch

Design Pitch

Vanwege de inhoud staat dit project onder NDA. Foto's zijn daarom gecensureerd.

 

De business verlangt van zijn medewerkers dat zij bepaalde informatie tot zich nemen die belangrijk zijn voor het functioneren van de medewerker en het operationele werkproces. Het probleem is dat medewerkers hierin geen initiatieven ontplooien en de business geen budget heeft om maandelijks alle medewerkers daarvoor uit te plannen.

De business challenge

Ik kreeg ineens een idee toen ik bemerkte dat mijn collega's bovengenoemde belangrijke informatie in een nieuw format aan het gieten waren. Het nieuwe format was nog steeds geen oplossing voor het probleem. Daarom kwam ik op het idee om een applicatie te ontwerpen die niet alleen het probleem tackelt, maar de business zelfs geld zou kunnen opleveren.

 
 

UX Research

In de huidige situatie bestaat er al een applicatie. Echter, het is niets meer dan een veredelde PDF reader waarmee je de informatie als PDF-document kunt lezen. Hoewel daar niets mis mee is, blijkt uit een eerder onderzoek dat dit juist een pijnpunt is.

In dat onderzoek, die toen onder alle medewerkers werd gehouden, is uitgebreid gevraagd naar hun gedrag m.b.t. het gebruik van een smartphone, tablet en desktop. Uit open commentaren bleek bijvoorbeeld dat (1) men zich beklaagt over de veel te kleine tekst, (2) er een app moet komen voor een betere verstrekking van informatie en (3) de bestaande app (de PDF reader) niet  toereikend, overzichtelijk of gebruiksvriendelijk is.

 
  Enkele pagina's uit het onderzoek dat een jaar eerder werd gehouden.

Enkele pagina's uit het onderzoek dat een jaar eerder werd gehouden.

 

Presentatie

Mijn stakeholders gaan over het budget. Om voor dit idee budget los te peuteren, moet ik in mijn presentatie met cijfers komen waartoe ik geen toegang heb. Ik heb daarom gezocht in het bestaande onderzoek, gesprekken gevoerd met medewerkers en een inventarisatie gemaakt van wat er nodig zou zijn om dit project te starten en hoe de business er geld aan kan verdienen of op z'n minst geld op kan besparen. Daarnaast heb ik data verzameld (zoals een analyse van het gebruikersgedrag binnen bestaande applicaties) vanuit functioneel beheer met betrekking tot bestaande applicaties om de presentatie te ondersteunen.

 
 

Stakeholder management

Mijn stakeholders bestaan uit managers die weinig affiniteit hebben met UX design. Dit betekent dat ik, op basis van minimale cijfers en data, in de presentatie een plan een van aanpak, een design en KPI's voor succes moet beschrijven. 

Uit ervaring weet ik dat mijn stakeholders moeite hebben om zich bepaalde dingen (designs, applicaties, etc.) voor te stellen. Doorgaans houden ze zich bezig met andere zaken. Het is dus niet voldoende om de presentatie op te vullen met een paar leuke gephotoshopte plaatjes. Ik heb een werkend 'prototype' nodig nog voordat er tijd en middelen worden gespendeerd.

 
 

Prototype

Aanvankelijk dacht ik dat enkele schetsen op papier, eenvoudige wireframes en vervolgens een werkend prototype in POP (een app voor iOS waarmee je snel en gemakkelijk een low fidelity prototype in elkaar kunt knutselen) voldoende zou zijn. Maar volgens mijn manager, die dicht bij mijn stakeholders staat, zou een low fidelity prototype niet voldoende zou zijn om ze over de streep te trekken. Ik moest een high fidelity prototype (zover je daarvan kunt spreken in dit stadium) maken om ze te overtuigen van mijn verhaal, de behoefte van medewerkers, de behoefte van de business en het plan van aanpak om budget los te weken.

 
  Na mijn wireframes op papier te hebben gezet, heb ik ze in POP gezet om snel een low fidelity prototype te maken.

Na mijn wireframes op papier te hebben gezet, heb ik ze in POP gezet om snel een low fidelity prototype te maken.

 

Het design staat nog lang niet vast, maar ik heb op basis van feedback dan toch maar een 'high fidelity prototype' gemaakt. Uit de losse pols aan het schetsen geslagen in Sketch. Het hoeft niet 'pixel perfect' te zijn, want platform, content, etc. zijn in dit stadium toch nog niet bepaald. Op basis van mijn vorige wireframes heb ik de artboards in Sketch geïmporteerd in InVision om een wat strakker prototype te maken zodat mijn stakeholders ermee kunnen 'spelen'.  

Mijn plan is om gamification een leading role te laten spelen, maar uit user research en interviews moet blijken of dit inderdaad de juiste keus is om users te prikkelen om de mobiele applicatie te gebruiken. We spreken over meer dan 1000 medewerkers, dus daar moeten een paar mooie persona's en user scenario's uit komen. Daarnaast wil ik de data van functioneel beheer gebruiken om te zien welke knoppen en features er in de huidige applicatie wél worden gebruikt. Met die informatie kan ik deels bepalen wat er wel en niet in moet.

 
 

On hold

Door veranderingen binnen het bedrijf staat het project momenteel on hold.